Quy định chung

  • Các quy định này là để bắt buộc người dùng khi họ sử dụng dịch vụ của KeonhaCai. “Bạn” hoặc “Người sử dụng” ở đây là những người dùng dịch vụ của KeonhaCai. Hãy đọc kỹ và lưu phiên bản này của điều khoản sử dụng.
  • Bằng cách truy cập vào trang web KeonhaCai và dùng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật của chúng tôi.
  • KeonhaCai cam kết tuân thủ các quy định pháp luật trong các điều khoản, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật này, không vi phạm quyền của mình theo yêu cầu của chính phủ, tòa án hoặc các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc thông tin mà KeonhaCai thu thập từ bạn.

Không bảo đảm

  • Trang web KeonhaCai và dịch vụ liên quan được cung cấp “không bảo đảm”, không đảm bảo rằng trang web hoặc dịch vụ sẽ hoạt động một cách hoàn hảo hay không gặp sự cố.
  • KeonhaCai không chịu trách nhiệm về mất dữ liệu, lợi ích hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc truy cập trang web và sử dụng nội dung qua dịch vụ. Sử dụng trang web, bạn chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến điều này.

Thay đổi điều khoản

  • KeonhaCai có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản mà không cần thông báo trước. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi, bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. 🤪📝
0/5 (0 Reviews)
Theo dõi KeoNhaCai 🎖️ Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái trên